Γκανούλης Φίλιππος

ganoulisΠολιτικός Μηχανικός μελετητής – Ελεύθερος Επαγγελματίας. Γεννήθηκα το 1977 από μητέρα Γαλλίδα στην Θεσσαλονίκη ενώ έχω καταγωγή και από την Σιάτιστα. Σπούδασα Πολιτικός Μηχανικός στην Μεγάλη Βρετανία και είμαι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων εξειδίκευσης (MSc) καθώς και υποψήφιος διδάκτορας του Α.Π.Θ. Δραστηριοποιούμαι μέσω του τεχνικού μου γραφείου ως σύμβουλος μηχανικός. Συμμετέχω σε πλήθος πρωτοβουλιών πολιτών στη Θεσσαλονίκη που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τα κοινωνικά αγαθά και την αλληλέγγυα οικονομία. Μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων. Μέλος και συντονιστής της Πολιτικής Κίνησης Θεσσαλονίκης των οικολόγων Πρασίνων από το 2010 έως σήμερα.