Με τη Γειτονιά στην εξουσία

Γιατί «Γειτονιές»

Γιατί αναζητήσαμε τον πλέον ευνοϊκό χώρο, που θα μπορούσε να επιτρέψει τη σύνθεση μιας διαφορετικής σχέσης ανάμεσα στους ανθρώπους. Αναζητήσαμε έναν χώρο που θα επέτρεπε την ανάπτυξη δεσμών αυτο-οργάνωσης, διαβουλευτικής απόφασης και συνεργασίας μεταξύ των κατοίκων.

Γιατί δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με προσωποκεντρικά πολιτικά μοντέλα, απόμακρα από τα κοινωνικά προβλήματα, εν δυνάμει συγκεντρωτικά και εγγενώς αναποτελεσματικά, που αναπαράγουν τη λογική της ανάθεσης και την ευθυνοφοβία. Γιατί ο δήμος πρέπει να είναι κοντά, να ακούει, να ζει στην κοινωνία, να της επιτρέψει να ανθίσει. Για να ανθίσει η κοινωνία όμως ο δήμος πρέπει να σταθεί παρών εκεί που αυτή τον χρειάζεται. Ούτε υπερβολικά παρών ώστε να την σαπίσει από την πολύ σκιά, ούτε υπερβολικά απών που θα αφήσει τις δύσκολες συνθήκες να την τσακίσουν. Ο δήμος πρέπει να αποτελέσει ένα ανάχωμα, μια μετάβαση, έναν σύμμαχο.

Γιατί θέλουμε τον δημόσιο χώρο πραγματικά δημόσιο, και τα κοινωνικά αγαθά να κοινωνούνται από όλους μας. Και αυτό επιτυγχάνεται μονάχα μέσα από την αυτοοργάνωση της γειτονιάς.

Ο πολίτης σαν έννοια έχει χαθεί. Έχει αντικατασταθεί από έναν άνθρωπο διπλής ταυτότητας, μα μονοδιάστατης. Ο εργαζόμενος και καταναλωτής, σύγχρονος άνθρωπος των σύγχρονων πόλεων, της ανάπτυξης των απρόσωπων αριθμών, του γρήγορου φαγητού και της γρήγορης ζωής, έχασε τον χρόνο να αποφασίσει για τη ζωή του. Μα το ατομοκεντρικό αυτό μοντέλο κατέρρευσε και εμείς βρισκόμαστε στην στιγμή εκείνη που ανασυνθέτουμε την κοινωνία σε βάσεις συλλογικότητας και αυτοθέσμισης.

Γι’ αυτό και επιλέγουμε τη Γειτονιά

Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε:

-Δημοψηφίσματα. Σήμερα μετά δυσθυμίας ο δήμαρχος της πόλης κάνει δεκτό το αίτημα των κινημάτων για δημοψήφισμα για το δημόσιο αγαθό του Νερού και την αποτροπή της ιδιωτικοποίησής του. Τα δημοψηφίσματα έστω και άτυπα μπορούν να αποτελέσουν την έκφραση της άμεσης βούλησης της πλειοψηφίας της κοινωνίας και πρέπει να καθιερωθούν ως ωφέλιμη πρακτική. Η δημοκρατία για εμάς δεν μπορεί παρά να είναι άμεση. Μόνο τότε είναι δημοκρατία.

Η διαδικασία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου είτε με τον συμβατικό τρόπο στα εκλογικά τμήματα του δήμου.

Κυβερνοχώρος. Ένας δημόσιος χώρος διαβούλευσης.

O  κυβερνοχώρος μας δίνει τη δυνατότητα μιας αμεσότερης και αποτελεσματικότερης συμμετοχής των πολιτών στην λήψη των αποφάσεων. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πολύ εύχρηστα, ελεύθερα λογισμικά, που μας βοηθούν να παρακάμψουμε τη στασιμότητα και την αναμονή, ελέω ΕΣΠΑ, και να δώσουμε τη δυνατότητα στη φωνή των πολιτών.

-Δημιουργία ηλεκτρονικού χώρου, ελεύθερου λογισμικού, για τη διενέργεια δημόσιων διαβουλεύσεων κατά τις οποίες ένα θέμα συζητείται δημόσια από διάφορους φορείς, συλλόγους, ομάδες πολιτών με σκοπό την γνωμοδότησή τους.

-Δημιουργία ηλεκτρονικού χώρου, καταχώρησης αιτημάτων, όπου χρειάζεται η μεσολάβηση της δημοτικής υπηρεσίας. Μετά την καταχώρηση του αιτήματος από τον κάθε πολίτη, ο τελευταίος μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία, τον χρόνο και το πρόσωπο που έχει αναλάβει την διεκπεραίωσή του.

– Δημιουργία χώρου αρθρογραφίας των πολιτών σχετικά με ιδέες, παράπονα, προτεινόμενες δράσεις, πρότυπα γειτονιάς, και πρωτοβουλιών. Εκεί θα μπορούν να ανταλλάσσονται απόψεις και καλές πρακτικές

Στον απτό χώρο της καθημερινής μας ζωής. Στις γειτονιές.

Δημιουργία τοπικών συνελεύσεων. Οι τοπικές συνελεύσεις μπορούν να αποτελέσουν βασικό όργανο της άμεσης δημοκρατίας. Ένα μεγάλο ποσοστό –αν είναι δυνατό και όλο- μιας γειτονιάς, συνέρχεται τακτικά και συζητά τα θέματα που την αφορούν. Στις συνελεύσεις αυτές συμμετέχουν και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί των πολιτών με ρόλο ενημερωτικό όσο και μεταβιβαστικό. Οι αποφάσεις τους μπορούν να έχουν τη μορφή εντολής ή πρότασης προς τον δήμο.

-Ενίσχυση των συμμετοχικών προϋπολογισμών, ώστε να συμμετέχουν οι δημότες στην λήψη των αποφάσεων, που σχετίζονται με την κατανομή των δημοσίων επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο, με συμβουλευτικό, ελεγκτικό προς το δήμο λόγο μα και αποφασιστικό ρόλο πάνω στα χρήματα που προκύπτουν από τη φορολογία τους. Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός διευκολύνει τη διαδικασία επιμερισμού των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης του Δήμου.

Αποδοχή και θεσμοθέτηση του κοινωνικού ελέγχου, μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και σφυγμομετρήσεων της κοινής γνώμης. Μια αρχή δεν μπορεί να αποφασίζει ανεξέλεγκτα μετά την εκλογή της, επιβάλλοντας τις αποφάσεις που μπορεί να λαμβάνονται εις βάρος των πολιτών. Η πορεία και οι επιλογές της δημοτικής αρχής θα πρέπει να ελέγχονται και να αξιολογούνται συνεχώς από την κοινωνία.

-Αυτοοργάνωση γειτονιάς, ξεφεύγοντας από το προσωποκεντικό μοντέλο μιας διοικούσας ελίτ με τη δημιουργία μικρών ομάδων και την υποστήριξη οποιαδήποτε προσπάθειας αυτοδιαχείρισης και αυτοοργάνωσης λαμβάνει χώρα εντός των ορίων του δήμου μας (ΒΙΟ.ΜΕ)

-Δημοκρατική παιδεία που θα εμπεδώνει την ίση ελευθερία, μέσω προβολών και διαφημιστικών εκστρατειών , διαλέξεων για την άμεση δημοκρατία, ενίσχυση των αμεσοδημοκρατικών θεσμών, έκφρασή τους στον δημόσιο χώρο.

Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι.

– Προτείνουμε την εναλλαγή στα δημοτικά καθήκοντα μεθέσεις που δεν κατέχονται μόνιμα, παράγοντας την ανάγκη ενός αξιώματος. Οι υποψήφιοι πρέπει να εναλλάσσονται ανά τακτά διαστήματα στις δημοτικές θέσεις ενώ ένα ποσοστό των μισθών των έμμισθων θέσεών τους να προσφέρεται για την ενίσχυση κοινωνικών δομών και δομών αλληλεγγύης.

Οι «Γειτονιές σε Δράση» μιλούν για τον χώρο της γειτονιάς ως εκείνη τη συλλογική μονάδα στην οποία μπορούν να βρουν εφαρμογή οι παραπάνω πρωτοβουλίες αυτό-διαχείρισης και αυτό-οργάνωσης, μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, που αυξάνουν τον ενδιαφέρον για την πολιτική ζωή και επανασυνθέτουν την ιδιότητα του χαμένου πολίτη, που αποφασίζει για την ζωή του, για θεσμοθετεί τους κανόνες της συνύπαργής του με τους άλλους. Η αμεσοδημοκρατία είναι μια δυνατότητα που μπορεί να εφαρμοσθεί. Αρκεί να το τολμήσουμε.