Προτείνουμε…

μια πράσινη πόλη

σε κίνηση

με ζωντανή οικονομία

με πολιτισμό και παιδεία

με την γειτονιά στην εξουσία

με αλληλεγγύη απέναντι στην κρίση

και για αυτούς που δεν έχουν φωνή